Rådgivere

Rådgiverfunksjonen ved Lørenskog voksenopplæring

 

Rådgiver er den som kan hjelpe deg med spesielle oppgaver knyttet til tidligere skolegang/utdannelse og fremtidig skolegang/utdanningsvalg i Norge. Du kan også snakke med rådgiver om mer personlige forhold.

Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med:

  • rådgivning i forbindelse med søknad/inntak grunnskole
  • informasjon/rådgivning om utdanningsvalg og Vgs
  • informasjon/søknad om videre utdanning
  • informasjon om søknad på lån / stipend i Lånekassen
  • søknad om godkjenning av skolegang/utdannelse til samordnaopptak/NOKUT
  • spørsmål i forbindelse med skolegangen
  • gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter

Rådgiveren skal være en å snakke med.

Du kan ta kontakt med Kirsti og Berit på e-post.

Berit Orlien: berorl@lorenskog.kommune.no (søknad om inntak til grunnskolen/FVO)
Kirsti Bertheau: kirber@lorenskog.kommune.no