Hva er kompetansepluss?

 

Bakgrunn

Mange arbeidstakere sitter med språkbegrensninger, manglende opplæring i IKT, avbrutt skolegang eller lav lese- og tallforståelse. Dette betyr at de har problemer med å lese eller skrive en melding, bruke mail/IKT eller utføre enkle kontrollregninger.

Dette har en negativ effekt på produksjonen, og dessuten på arbeidstakers mestringsfølelse og selvtillit. I arbeidslivsforskningen er det vanlig å sette lav mestringsfølelse i sammenheng med høyt sykefravær.

Din bedrift kan søke om penger

Myndighetene har en fast post på statsbudsjettet for å motvirke disse problemene. Under kursprogrammet Kompetansepluss kan din bedrift søke om penger til å kurse dine ansatte i for eksempel Excel, bedre norsk språk, skriftlige rapportrutiner, grunnleggende data, kundekommunikasjon, spesialtrening for dyslektikere, studieteknikk for videreutdannelse eller andre kombinasjoner.

Hvordan går man fram?

For å søke om midler, må man søke sammen med en godkjent undervisningsleverandør. Lørenskog voksenopplæring tilbyr seg å ta hele prosessen for deg, fra kursutvikling, til søking og undervisning. 

Hva koster det min bedrift? 

Det trenger ikke koste noen ting. Tildelingen dekker undervisnings- og administrasjonskostnader. Retningslinjene for gjennomføring og sammensetning av kurs er svært fleksible, og kan tilpasses bedriftens behov. 

Kontakt Kompetansepluss-ansvarlig Sven Ytrelid for mer informasjon

mail: sveytr@lorenskog.kommune.no

telefon: 416 40 643