Ansatte på Lørenskog voksenopplæring

Ansatte ved skolemal

 

Tittel Navn Telefon Epost
  Rektor Einar Landmark 67 49 50 16 einlan@lorenskog.kommune.no

    

 Assisterende rektor Kathrine Bjune 67 49 50 16

katbju@lorenskog.kommune.no 

 

 

Konsulent Safia Hussain 67 49 50 16 safhus@lorenskog.kommune.no

 

Konsulent Styliani (Stella) Gkavali 67 49 50 16 stylgk@lorenskog.kommune.no
  Lærer og rådgiver Kirsti Ellingsen Bertheau 915 60 411 kirber@lorenskog.kommune.no
         
  Lærer

Julita Jamrowska Botilsrud

917 33 158 julbot@lorenskog.kommune.no
  Lærer Jonathan Førland Delgado 67 49 50 16 jondel@lorenskog.kommune.no
  Lærer 

Mette Østby Kamperhaug

67 49 50 16 metkam@lorenskog.kommune.no
  Lærer Line Eriksen-Waage 67 49 50 16 lineri@lorenskog.kommune.no
      Petter Fineide 67 49 50 16 petfin@lorenskog.kommune.no
      Lærer Margrete Johannessen 67 49 50 16 astjoh@lorenskog.kommune.no
  Lærer Siw Anita Knudsen 67 49 50 16 siwknu@lorenskog.kommune.no
   Lærer og IKT Lucy Mukuria 67 49 50 16 lucymuk@lorenskog.kommune.no
  Lærer Hanne Myrvold 67 49 50 16 hanmyr@lorenskog.kommune.no
  Lærer i spes.ped. Anne Eline Nilssen  67 49 50 16 annnil@lorenskog.kommune.no
  Lærer Jorun Mai Nyfløt 67 49 50 16 jornyf@lorenskog.kommune.no
  Lærer i permisjon Marianne Ommedal 67 49 50 16 maromm@lorenskog.kommune.no
  Lærer Bojana Sovilj 67 49 50 16

bojsov@lorenskog.kommune.no

 

  Lærer Åge Skaaren 67 49 50 16 ageska@lorenskog.kommune.no
  Lærer  Ole BørgeThiis 67 49 50 16 olethi@lorenskog.kommune.no
          
  Lærer, Kompetansepluss

Sven Riccardo Manfredo Ytrelid

67 49 50 16 sveytr@lorenskog.kommune.no
    Lærer Gunn Rebecca Øverby 67 49 50 16 gunove@lorenskog.kommune.no