Om Lørenskog voksensopplæring

Lørenskog voksenopplæring er et kommunalt opplæringssenter som tilbyr grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og heldagsskole for introduksjonsdeltagere.

Registrering:
Skolen tar imot nye deltakere for registrering hver fredag mellom kl. 08.30 og 10.30. Ta med pass og oppholdskort. Når du registrerer deg, vil du med en gang få vite om du har rett til gratis norskopplæring eller om du må betale. Selv om det tilsynelatende kan se ut som om du ifølge medbrakte papirer har rett til gratis opplæring, vil du bli tatt inn i undervisningen først i det øyeblikket du fremkommer i Nasjonalt introduksjonsregister.
 
Aktuelle grunnskoleelever kan ta kontakt med skolen for avtale om kartleggingssamtale.  Velkommen innom!

Kontakt/adresse:
Lørenskog voksenopplæring
Rastastubben 1
1476 Rasta
Tlf 67 49 50 16

e-post: vo@lorenskog.kommune.no