Spesialundervisning

Lørenskog voksenopplæring tilbyr grunnskoleopplæring for voksne §4A-2- spesialundervisning.

Opplæringsloven §4A-2: ”(…) Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde vedlike grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring(…)”
Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset dine behov.

Har du behov for opplæring med tanke på å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter kan du ha rett på spesialundervisning etter §4A-2 i Opplæringsloven? Denne retten vurderes på bakgrunn av den enkeltes individuelle behov for opplæring.

Dette kan være ferdigheter som:

  • Grunnleggende språk- og kommunikasjonferdigheter
  • Grunnleggende lese- og skriveferdigheter
  • Evne til å mestre dagliglivets gjøremål
  • Evne til å bevege seg