Spesialundervisning

Lørenskog voksenopplæring tilbyr grunnskoleopplæring for voksne §4A-2- spesialundervisning.

Opplæringsloven §4A-2: ”(…) Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde vedlike grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring(…)”
Opplæringen skal være tilrettelagt for voksne og tilpasset dine behov.

Har du behov for opplæring med tanke på å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter kan du ha rett på spesialundervisning etter §4A-2 i Opplæringsloven? Du må selv henvise deg til PPK Lørenskog. Det er på bakgrunn av PPKs sakkyndige vurdering Lørenskog voksenopplæring fatter vedtak om spesialundervisning etter §4A-2.