Ledige stillinger

TO LEDIGE PROSJEKTSTILLINGER 60% – MUSIKKVERKSTEDARBEID MED UNGDOM!

 

Er du en dyktig produsent og studiotekniker med godt fotfeste innen hip hop/Urban og med et brennende engasjement for ungdom og forebyggende arbeid? Da har vi en spennende og givende jobb for deg. Vi søker to miljøarbeidere i 60% stilling. 

Om prosjektet

VERKSTEDET er et samarbeid mellom Aktivitetshuset Volt (fritid/kultur) og Løkenåsen ungdomsskole i Lørenskog. Prosjektet er støttet av BUFDIR og igangsettes for første gang høsten 2021. 

VERKSTEDET skal gi et fritidstilbud til ungdom i Lørenskog (13-20 (25) år) 5 dager i uken. Gratis lavterskel aktivitetstilbud i meråpen skoletid 1-2 dager i uken, videre musikkaktiviteter på Aktivitetshuset Volt 3-4 dager i uken. 

VERKSTEDET skal stimulere til fritidsaktivitet i skolen og introdusere ungdom for musikk og tekst som uttrykksform. Fra å stifte bekjentskap med dette uttrykket på skolen, ønsker vi å gjøre veien kortere til å benytte seg av fasilitetene våre på Aktivitetshuset Volt, hvor de kan jobbe med å fordype seg i produksjon av musikk. 

Miljøarbeidernes oppgaver blir å veilede, spille inn og mikse ungdommenes musikk. De vil også ha muligheten til å utforme noe av innholdet i prosjektet der målet er å skape musikkglede, trygge relasjoner og videreutvikle et miljø for musikkproduksjon på Aktivitetshuset Volt.

Arbeidsformen vil være både en-til-en innspillingsscenarioer og veiledning, men også instruksjon i produksjon en til en, men også tidvis i gruppesammenheng (workshops).

Musikkfaglige kvalifikasjoner

 • Er god på innspilling og mixing innenfor hiphop/urban

 • Kan lage gode beats, har sjangerforståelse, og videre en interesse av å fordype deg i hva ungdommene interesserer seg for

 • Kan bidra til å heve studiokompetansen (innspilling, mixing etc.) til ungdom på Aktivitetshuset Volt
 • Er dyktig i programvarer som Logic X, Abelton, Pro Tools og/eller FL.
 • Har erfaring med å holde workshops i studioproduksjon for unge folk
 • Har evnen til å formidle musikkunnskap og musikkglede til ungdom
 • Er spesielt interessert i å skape positive relasjoner til  ungdom med musikk som utgangspunkt/brobygger
 • Kan veilede i tekstskriving

Sosialfaglige kvalifikasjoner

 • Vi ønsker minst 1 ansatt med bachelor og/eller fordypning innenfor fagretningene sosialt arbeid, barnevernspedagog, miljøterapi, vernepleie. 
 • Vi ønsker at begge miljøarbeiderne skal ha erfaring med miljøskapende arbeid blant ungdom i fritidsklubb, institusjon, ungdomshus eller etter skoletid tilbud.
   

Personlige egenskaper

 • Genuin interesse for ungdom og god innsikt i sjangerne hiphop/urban
 • Evne til å bygge relasjon 
 • Er en tydelig voksen i møte med ungdom 
 • Evne til å jobbe selvstendig, samt gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

Lønn etter tariff. 

Mulighet for fleksitidsordning. 

God pensjons- og forsikringsordning.

Midlertidig tilsetting snarest-30.06.22 med mulighet for forlengelse ved tilføring av nye prosjektmidler. 

Mulighet for fag/kompetanseutvikling. 

Spennende og godt arbeidsmiljø. 

 

Forslag til arbeidstider baserer seg på at miljøarbeider 1 og miljøarbeider 2 jobber følgende «turnus» biukentlig (altså – man jobber først uke 1, så uke 2 og så uke 1 osv.): 

 

Uke 1: 

 • mandag 1,5 t. møtetid (personalmøte digitalt)
 • tirsdag 13:00-20:30
 • onsdag 13:00-20:30
 • fredag 14:30-20:30

Uke 2: 

 • Mandag 1,5 t møtetid (personalmøte digitalt)
 • onsdag 13:00-20:30
 • torsdag 13:00-20:30 (Løkenåsen til kl. 17:00, så på Volt)
 • søndag 12:00-18:00


Interessert? 

Send en mail til oss og fortell litt om hva som gjør deg til en god kandidat for denne jobben! Er du aktuell, blir du kalt inn til en uformell samtale. 

 

Linda Huuse Andersen, avdelingsleder Aktivitetshuset volt – lihujo@lorenskog.kommune.no tlf: 97606616

Stian Eriksen, ansvarlig musikkverkstedet Aktivitetshuset Volt – stieri@lorenskog.kommune.no    tlf: 915 84 302