Slik jobber vi

Ansatte

Aktivitetshuset VOLT består av 7 ansatte og 1 innleid instruktør. Felles for alle er en teoretisk eller utøvende bakgrunn i kunst- og kulturfag, med praktisk erfaring fra fritidsklubb, barnevern, skole, cinematek, film og TV, forfattervirke, festivaler, dansekompani, idrett og musikkbransjen. 

Vi har et sunt, dynamisk og engasjerende arbeidsmiljø med takhøyde og sparring. Vi er ikke redde for å kaste oss ut i innovative prosjekter – også av det større slaget.

Vi har erfaring med å lage samarbeidsprosjekter med andre kommunale tjenester, med foreninger og frivillige organisasjoner for å skape en spennende utvikling i fritidstilbudet til ungdom i Lørenskog. 

En gruppe ansatte står på scenen og mottar en pris - Klikk for stort bildeAktivitetshuset VOLT vant prisen for "Årets fritidsklubb" i 2022. Polina Kovalenko/ Veronika Abramchuk

Vår arbeidstid strekker seg fra vanlig kontortid i hverdagen, til faste kvelder og helger, og utvidet åpningstid i forbindelse med arrangementer og ferier. 

Vi har ukentlige personalmøter hvor vi diskuterer hva som rører seg blant unge i Lørenskog.

VOLT er et samlingspunkt for ungdomsaktiviteter i området, og det er mange initiativ og prosjekter vi fasiliteter for.

Ungdomsmiljøet på VOLT

Vi har flest unge i aldersgruppen 13-20 år og det er en blandet gruppe i forhold til kjønn, kultur, sosial bakgrunn og interesser. Vårt mål er at VOLT skal være en plass for ulike kulturformer og at huset skal være et kult sted for alle. 

Vi har unge som både kommer for å delta i bestemte aktivitetstilbud, unge som søker voksenkontakt og unge som bruker huset som et hengested med jevnaldrende. 

Metodikken vår

Å være en trygg og tillitsvekkende voksen er alfa og omega i møtet med ungdom. Vi er opptatt av å være gode i relasjonsarbeid både én-til-én, men spesielt også i gruppedynamikk hvor vi skal kunne dekode hva noe handler om og sette i gang både det som møter den enkeltes og gruppens behov.

Vi jobber for å være tydelige, omsorgsfulle voksne som støtter ungdommen i det de ønsker å drive med og gir ansvar etter tillit. Vi setter grenser på en respektfull og anerkjennende måte. 

En grafisk fremstilling av medvirkningsstige med de ulike trinnene delt inn i åtte steg - Klikk for stort bilde"Medvirkningsstigen", er hentet fra Barneombudets eksperthåndbok og viser deltakelsesstigen, som måler barn og unges reelle deltakelse i et prosjekt.

Å skape aktiviteter som forener ungdomsmiljøene på tvers er viktig for oss. Vi er alle med å planlegge og gjennomføre aktiviteter med unge, og vi er gjerne involvert i deres egenstyrte aktiviteter som støtte eller veileder.

Vi har høy grad av ungdomsmedvirkning og ungdomsstyrt aktivitet. 

I blant møter vi ungdom som trenger ekstra omsorg. Det kan handle om rus og kriminalitet, negative erfaringer på skolen eller i hjemmet, psykisk helse og lignende.

Da vurderer vi om ungdommen trenger målrettet ivaretakelse og oppfølging én-til-én på VOLT, eller om vi bør koble på andre tiltak i kommunen. Dette er løpende vurderinger og vil variere ut fra person.