Gratis utlån av Volts lokaler

Lokalene i Aktivitetshuset Volt kan leies eller lånes ut gratis ut til ungdom. 

Vi leier og låner ut følgende:

  • Volt scene med lyd- og lysanlegg
  • Kafé
  • Studio
  • To øvingsrom for band
  • Mobil scene - stagemobil XXL
  • Preproduksjon

 

Spesielle regler for gratis utlån til ungdom:

- Ungdom i Volts målgruppe (13-25 år) får låne lokalet gratis og har førsteprioritet på lån. 

- Lokalet er stengt for utleie/lån i skolens sommerferie.

- Vi har nulltoleranse for bruk, inntak eller oppbevaring av alle typer rusmidler.

- Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar.

- Behovet for servicepersonell og teknikere vil være forskjellig ved ulike leieforhold, og være avhengig av aktivitetens omfang og kompleksitet. Behovet for slike tjenester skal avtales og utgiftene belastes ansvarlig leietaker i henhold til prisliste (se retningslinjer og priser for utleie av Aktivitetshuset Volt)

- Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar

 

SEND OSS EN E-POST FOR Å AVTALE LÅN