Gratis utlån av Volts lokaler

Lokalene i Aktivitetshuset Volt kan leies eller lånes ut gratis ut til ungdomsformål og kulturelle, kommersielle og private formål. Utleie foretas som enkeltbestillinger (til for eksempel barnebursdager, møter eller lignende) eller periodebestillinger (fremleiekontrakt).

Vi leier og låner ut følgende:

  • Volt scene med lyd- og lysanlegg
  • Kafé
  • Studio
  • To øvingsrom for band
  • Mobil scene - stagemobil XXL
  • Preproduksjon

 

Spesielle regler for gratis utlån til ungdom:

- Ungdom i Volts målgruppe (13-25 år) får låne lokalet gratis og har førsteprioritet på lån. 

- Utlånet må foregå i Volts åpningstid som er tirsdag-torsdag 14:30-20:30. Lokalet er stengt for utleie i skolens sommerferie.

- Vi har nulltoleranse for bruk eller oppbevaring av alle typer rusmidler.

- Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar.

 

Spesielle regler for gratis utlån til konserter, forestillinger, fester, kurs, arrangementer og lignende: 

- Aktiviteten skal være knyttet til, for eller av ungdom i Volts målgruppe (13-25 år)

- Aktiviteten skal være rusfri. Det er nulltoleranse for servering, salg og oppbevaring av rusmidler i lokalet. 

- Ansvarlig leietaker må være over 25 år og tilstede under hele aktiviteten.

- Aktiviteten er med å fremme fri og kreativ utfoldelse, inkludering, integrering og/eller er en del av arbeidet med å styrke det psykososiale miljøet for deltakerne.

- Aktiviteter med et tydelig kulturformål prioriteres.

- Behovet for servicepersonell og teknikere vil være forskjellig ved ulike leieforhold, og være avhengig av aktivitetens omfang og kompleksitet. Behovet for slike tjenester skal avtales og utgiftene belastes ansvarlig leietaker i henhold til prisliste (se retningslinjer og priser for utleie av Aktivitetshuset Volt)

- Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar