Utstyr og tjenester

Artistgarderober er inkludert i leieprisen.

Kortrabulanter er inkludert i leieprisen.

Sceneplattinger er inkludert i leieprisen, men må rigges av leietager selv med mindre annet er avtalt.

Utstyr og tjenester   Gjelder alle prisnivåer
(gratis leie, subsidiert leie og ordinær leie)
Mobilt lydanlegg (liten eller stor, inntil 6 t) kr 1 950/3 700
Projektor og lerret (inntil 6 t) kr 1 350
Trådløse mikrofoner per dag kr 320 per stk. inkl. batterier
   
Tekniker lyd/lys Kr 650 per påbegynt time
Servicepersonell (tilsyn/kulturhusvert/rigging) Kr 550 per påbegynt time
Ekstraordinært renhold Kr 700 per påbegynt time
Billettavgift

Kr 15 per billett (1)
Kr 25 per billett (2)

Bestilling av blomster

Påslag på 25 % av kjøpesum

Mat og drikke, samt utstyr som trengs i forbindelse med servering, bestilles fra kulturhuset til dagsaktuelle priser.

(1) For leietagere som er innvilget gratis eller subsidiert leie.
(2) For ordinære leietagere.

» Retningslinjer for utleie av aktivitetshuset Volt (pdf)

Avbestillingskostnader

Leietager må avbestille senest 30 dager før arrangementsdato. Avbestillinger som er senere enn 30 dager før arrangement belastes med 50 % av leiesummen. Avbestillinger senere enn 15 dager før arangementsdato belastes med 100 % av leiesummen.