Siste skoledag før juleferie

Dato
20. desember 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ferie