Siste skoledag før ferien

Dato
20. juni 2025
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ferie