Satsningsområder/prosjekter

På Åsen skole er læringsmiljøet preget av trygge og lærende elever.

Vårt profesjonsfelleskap arbeider skoleomfattende og systematisk, og “Livet” står på timeplanen.

Undervisningen skal invitere til nysgjerrighet, skaperglede, kritisk tenking og elevene skal oppleve mestring, utvikle forståelse for egen læring og bygge kompetanse.

Vi samarbeider med Musikk- og Kulturskolen om innsatsene «Positivt skolemiljø» og «Finn din stemme» hvor kjernen er kreativitet og skaperglede.

Skolens satsningsområder skoleåret 2022-2023:

  • Lesing som grunnleggende ferdighet
  • Trygt og inkluderende læringsmiljø
  • Realisering av ny læreplan LK20