Bårliskogen barnehage åpnet 01.08.08. Barnehagen har fem avdelinger:

Barnehagen tilbyr plass til 86 barn, men antall barn kan variere på grunn av fordeling av alder. Vi har kort vei til turmuligheter, og har en kupert og spennende utelekeplass.

 

Fugleredet, 14 barn i alderen 1-3 år

Bjørnehiet, 13 barn i alderen 1-3 år

Revehiet, 20 barn i alderen 3-6 år

Bikuben, 20 barn i alderen 2-5 år

Maurtua, 18 barn i alderen 3-6 år