I vår barnehage har vi fire avdelinger med aldersgrupper 1-6 år. Ved å gå på samme avdeling gjennom hele barnehagetiden, unngår barnet overgang til ny avdeling. Vi tenker at dette er med på å lage et trygt grunnlag for barnets læring og utvikling. Gruppesammensetningen innbyr til aktiv bruk av modellæring. Vi ser at barna viser omsorg for hverandre, og at de finner modeller å strekke seg etter, ut fra alder og modenhet.

 

Progresjon er et viktig stikkord i løpet av de årene barnet går i vår barnehage. De vil oppleve et variert tilbud ut fra alder og modenhet. Barnehagen ligger i nærheten av Finstad skole. Vi bruker svømmehallen og gymsalen til skolen. Etter påske er den eldste aldersgruppen, som skal begynne på skolen til høsten på besøk i skole- fritidslokalene (SFO).

 

Barnehagen ligger i nærheten av skogen og lekeplasser i borettslaget. Områder vi bruker når vi går på tur.