Smittevern i barnehagene

Barnehagene har normal åpningstid (07:00 - 17:00). Men for at vi skal kunne ha gode tiltak for smittevern, ber vi om at foreldrene ikke har barna der mer enn nødvendig.

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiseres gult nivå.  Vi er ikke tilbake i en normalsituasjon, og gult nivå krever et tett samarbeid med dere som foreldre.

Her kan du lese om hva gult nivå betyr.

Mat i barnehagene
Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre.
Les mer om mat i barnehagene.

Fjellhamar barnehage er Lørenskogs eldste barnehage og har fotballbane og togstasjon som nære naboer.

 

Vi er en 5 avdelings barnehage som består av 3 storebarns avdelinger og 2 småbarns avdelinger.

 

Mange av de ansatte har vært her i mange år.

 

Vi er veldig opptatte av lek, sang, musikk og aktive barn.

 

Utelekeplassen gir mange gode utfordringer.

De minste har en egen avstengt del som de benytter.

Nyttige lenker