Barnehagenes åpningstid videreføres ut juli måned

Dagens åpningstid fra kl. 0800 til kl. 15.30 videreføres ut juli måned 2020. Redusert åpningstid er nødvendig for å kunne ivareta et godt smittevern. Tilbudet til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner videreføres uendret. Alle barn må ta med seg matpakke og drikke til alle måltider.

Informasjon om foreldrebetaling.

Fjellhamar barnehage er Lørenskogs eldste barnehage og har fotballbane og togstasjon som nære naboer.

 

Vi er en 5 avdelings barnehage som består av 3 storebarns avdelinger og 2 småbarns avdelinger.

 

Mange av de ansatte har vært her i mange år.

 

Vi er veldig opptatte av lek, sang, musikk og aktive barn.

 

Utelekeplassen gir mange gode utfordringer.

De minste har en egen avstengt del som de benytter.

Nyttige lenker