Søknadsfrist for nytt barnehageopptak er 1. mars 2020

Alle som vil ha ny barnehageplass i Lørenskog fra høsten 2020 må legge inn søknad på kommunens nettsider. Les mer her.

Fjellhamar barnehage er Lørenskogs eldste barnehage og har fotballbane og togstasjon som nære naboer.

 

Vi er en 5 avdelings barnehage som består av 3 storebarns avdelinger og 2 småbarns avdelinger.

 

Mange av de ansatte har vært her i mange år.

 

Vi er veldig opptatte av lek, sang, musikk og aktive barn.

 

Utelekeplassen gir mange gode utfordringer.

De minste har en egen avstengt del som de benytter.

Nyttige lenker