Alle barnehager er på gult nivå

Smittetrykket har gått ned i Lørenskog de siste ukene. Derfor har kommuneoverlegen vedtatt at barnehager er tilbake på gult nivå. Vi understreker at dersom smittesituasjon igjen endrer seg, kan tiltaksnivå også raskt endre seg.

Barnehagene vil som tidligere på gult nivå oppfordre til at foreldre oppgir ønsket tid for levering og henting. Dette gjøres for å ivareta godt smittevern, og legge til rette for god og trygg organisering av barnehagen.

Mat i barnehagene
Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger.

Digital åpen dag i kommunale barnehager
De siste par årene har de kommmunale barnehagene i Lørenskog hatt en felles åpen dag i februar. På grunn av smittesituasjonen rundt korona, så er dessverre ikke dette mulig i år. Vi ønsker likevel å tilby et alternativ og har derfor satt opp teamsmøter for de ulike barnehagene. Les mer om digital åpen dag.

Fjellhamar barnehage er Lørenskogs eldste barnehage og har fotballbane og togstasjon som nære naboer.

 

Vi er en 5 avdelings barnehage som består av 3 storebarns avdelinger og 2 småbarns avdelinger.

 

Mange av de ansatte har vært her i mange år.

 

Vi er veldig opptatte av lek, sang, musikk og aktive barn.

 

Utelekeplassen gir mange gode utfordringer.

De minste har en egen avstengt del som de benytter.

Nyttige lenker