Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Opplæringsloven §11-14 sier at alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Loven fastlegger også at foreldrerådet blant annet skal arbeide med å skape gode forbindelser mellom hjemmene og skolen, legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling for elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Det er foreldrerådet som velger FAU. FAU-styret velges på årsmøte som gjennomføres i august. Alle foresatte kan møte på årsmøtet.

På Fjellhamar skole består FAU-styret av 8 personer som velges for to år om gangen. Leder velges kun for ett år om gangen.

FAU tar opp saker som foreldre og foresatte er opptatt av, og tar ansvar for å gjennomføre en rekke arrangementer og tiltak gjennom skoleåret. Representantene velges på årsmøtet, som holdes like før sommerferien hvert år. Klassekontaktene foreslår de kandidatene som velges inn og man ønsker representanter som har tilknytning til ulike klassetrinn. Trinn med SFO-tilbud (1. – 4. ) bør også være representert. 

Saker som ønskes behandlet av FAU kan meldes direkte til en av representantene, eller via klassekontaktene. Alle foreldre ved skolen er hjertelig velkommen til å kontakte oss når dere har saker dere ønsker å drøfte, eller temaer dere ønsker vi skal behandle i styret.

Styret møtes hver 3. uke gjennom skoleåret på skolen eller videochat.

Referater

 

FAU-styret for 2022/ 2023

Verv og rolleNavnTrinn
Gry A Fjeldstad Leder, representant i SU/ SMU6. og 7.
Anne Marit Wolan JacobsenNestleder, referent, representant i SU/SMU7.
Reno DokkenKasserer, LFAU2. og 5.
John Martin GjerdeNatteravnkontakt, vara SU/SMU4. og 6.
Camilla JonassenTrafikkvaktansvarlig, 17.-mai kontakt3.
Hanne SkaarVara SU/ SMU2.
Camilla Fjellhammer-OppheimWeb-ansvarlig 1.
Mansur Ali AbbasiLFAU, representant i SMU1.

 

FAU sine fokussaker skoleåret 2022/2023

 • Trafikksikkerhet/trygg skolevei
 • Inkluderende miljøer/arbeid mot mobbing
 • Overgang til ungdomsskole
 • Innhold SFO
 • Sosiale og faglige arrangementer (klassekontaktmøte, førskoledag)

 

Årshjul for FAU

Etter at nytt styre for FAU er valgt gjennomføres det styremøte hver 3. uke. Representanter fra FAU deltar på møter i skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg hver 6.uke.

Ut over dette er følgende punkter gjennom skoleåret. 

August:

 • Skolestart
 • Gjennomføring av foreldrenes årsmøte med valg til styre i FAU
 • Første styremøte for nytt styre
  • Møteplan for skoleåret
  • Planlegge presentasjon av FAU til foreldremøtene 

September:

 • Foreldremøter
  • FAU presenterer seg
  • Nyvalg av FAU-representanter samt klassekontakter for øvrig

Oktober:

 • Oppstartsmøte for 17-mai komite 

Mai:

 • 17.-mai 

Juni: 

 • Delta på møte med kommende førsteklasseforesatte. Velge klassekontakter for 1.klasse
 • Planlegge og sende ut informasjon om årsmøte

 

Nyttig informasjon

Foreldreutvalget for grunnopplæringen