Skolens historie

Fjellhamar skole er en barneskole i Lørenskog kommune. 

Fjellhamar skole flyttet inn på den nye skolen 16. januar 2023, etter ganske så nøyaktig 100 år på gamle Fjellhamar skole.

Skolen har plass til 1176 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1.-7. trinn, og en base med ca 20 plasser for elever med autismespekterforstyrrelser og elever med nedsatt funksjonsevne. Selve skolebygget er ca 18 000 kvadratmeter.

Skolens uteområde er stort og romslig, på ca 23 000 kvadratmeter, noe som tilsier at hver elev får rundt 20 kvadratmeter til rådighet. Her finnes områder for ballspill, klatrestativer, hinderløype og akebakke.

Skolen har i underkant av 800 elever, og et personale på ca 90 personer fordelt på skole, base og SFO. Skolen har et godt læringsmiljø og et engasjert personale med fokus på GROM som danner grunnmuren for det psykososiale miljøet ved Fjellhamar skole. GROM handler om hvordan vi møter andre mennesker, hva som preger vårt læringssyn, hvordan vi bygger de gode fellesskapene og hvordan vi etablerer det gyldige VI. Fellesskapet bygges ikke av selve aktiviteten, men av erfaringene som oppstår i møtet med og gjennom aktiviteten. For å etablere gyldige fellesskap for – og sammen med – barn og unge, må det bygge på felles mestringsopplevelser og meningsfull tilhørighet.

På Fjellhamar skole skal elever bli hørt i saker som angår dem, og ha en reell mulighet for medvirkning. Elevrådet arbeider med målsettingen om trivsel for alle og er opptatt av å arrangere fellesskapende aktiviteter.

Et godt samarbeid med foresatte er viktig for elevenes faglige og sosiale utvikling, og FAU ved Fjellhamar skole er opptatt av, og jobber aktivt med tiltak som fremmer et godt læringsmiljø