Visjon og pedagogisk plattform

Skolens visjon er: "Sammen skaper vi magi"

M - mestring

A - aktiv læring

G - GROM

I - Inkludering