Kontakt og åpningstider

SFO er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

SFO for 1. trinn treffes på telefon: 940 16 259

SFO for 2. trinn treffes på telefon: 940 16 257

SFO for 3. trinn treffes på telefon: 477 86 388

SFO for 4. trinn treffes på telefon: 940 16 345