Kontakt og åpningstider

SFO er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

SFO for 1. og 2. trinn treffes på telefon: 940 16 257

SFO for 2. og 3. trinn treffes på telefon: 940 16 259