SFO aktiviteter

Skolefritidsordningen drives i skolens lokaler etter gjeldende lover og forskrifter. Det tilbys hel eller redusert plass. Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig fritids- og aktivitetstilbud for skoleelever på 1. - 4. trinn.

Tilbudet legger til rette for lek og fysisk aktivitet før og etter skoletid. I skolens ferier tilbys ulike aktiviteter rettet mot barnas interesser, f.eks. svømming, kino og skøyter.

Det er matservering på SFO hver dag, og to dager i uka serveres det varm mat.

Avdelingene på SFO er delt inn på denne måten:

Skogen SFO – for elever på 1. trinn

På Skogen SFO er det fokus på vennskap, lek og gode relasjoner. Det jobbes med å skape trygghet og lage gode rutiner.

Stien SFO – for elever på 2. trinn

Barna på Stien SFO har ofte stillelesing på biblioteket, de er aktive i dansesalen eller de benytter det åpne fellesområdet til ulike aktiviteter. Ellers foregår det ulike formingsaktiviteter som barna setter stor pris på.

Fjellet SFO – for elever på 3. og 4. trinn

På Fjellet SFO får barna delta på alt fra uteaktiviteter til formingsaktiviteter, spill og dans. Det er fokus på trygghet, gode relasjoner og barnas medvirkning. Det benyttes temaer fra 3. og 4. trinnenes periodeplaner til læringsstøttende aktiviteter.