SU representanter

SU representanter
SU representanter
Rolle Navn
Politiker Tove Gilje (H)
Politiker (vara) Per Ivar Løkken (Rødt)
Foresatt Glenn Marius Sørgård
Foresatt Eivind Sørvig Hermansen