SU representanter

SU representanter
Rolle Navn
Politiker Tove Gilje (H)
Politiker (vara) Per Ivar Løkken (Rødt)
Foresatt Glenn Marius Sørgård
Foresatt Eivind Sørvig Hermansen
ansatterepresentant Marianne Mårteig Rogstad
ansatterepresentant Yngvar Stuedal
Styrer Siv Anita Pladsen