Foreldremøte for neste års 8. trinn (skoleåret 2023-24)

Velkommen til foreldremøte for 8. trinn skoleåret 2023/2024

Tid: onsdag 12. april 2023 kl. 18.00-ca. 19.30

Sted: Fjellhamarhallen, gymsal / Fjellsrud skole

Invitasjon sendes også ut via barneskolene

Vel møtt!