Foreldremøter høsten 2023

Her er datoer for høstens foreldremøter:

8. trinn: Onsdag 6. september kl. 17.30 - ca. 19.30
9. trinn: Onsdag 13. september kl. 17.30 - ca. 19.00
10. trinn: Tirsdag 19. september kl. 17.30 - ca. 19.00

NB! Det har blitt informert om en annen dato til noen klasser på 10. trinn. Den datoen passet ikke, så det er 19. september som er riktig.

Agenda for de respektive møtene sendes ut nærmere.