Viktig trafikkinformasjon i forbindelse med åpningen av nye Fjellhamar skole

6. januar åpner nye Fjellhamar skole. En merkedag for kommunen og Fjellhamarområdet!
Trafikkbildet vil endre seg i denne forbindelse og vi har alle et ansvar for å skape trygg skolevei for elevene våre.
Det er sendt ut et informasjonsskriv på vegne av Fjellhamar skole og Fjellsrud skole og begge skolers FAU som vi oppfordrer alle til å lese.

Trafikk Fjellhamar - Fjellsrud (PDF, 695 kB) Fjellsrud skole p-plass skiltplan (PDF, 238 kB)

Oversikt over anbefalt skolevei (gult), dropsoner om elever kjøres deler av veien til skolen (rødt) og dropsone ved skolen for 1.-2. trinn (oransje)