Mat

Barnehagen får levert varm lunsj to ganger i uken fra La oss jobbe.  I tillegg lager avdelingen lunsj en gang i uken.