Kunstkurs

Undervisningen i kunst er ment å gi elevene forståelse for visuell kunst i mange former. Kurset har fokus på kreativitet og skaperglede, der elevene får ferdigheter i ulike teknikker, former, materialer og uttrykk. Gjennom veiledning og refleksjon lærer elevene mer om faget og det å uttrykke seg visuelt. Utgangspunktet for undervisningen er elevenes forutsetninger, interesse og ståsted.

Kjerneprogrammet i kunst foregår på kveldstid og organiseres i grupper på inntil 10 elever.

Mandag 1 fra 3. - 7. trinn (kl.17.00-18.30)
Mandag 2 fra 8. trinn – 3. VGS (kl.18.30-20.00)
Torsdag 1 fra 3. - 7. trinn (kl.17.00-18.30)
Torsdag 2 fra 6. - 10. trinn (kl.18.30-20.00)

Mandagsgruppe 1 og torsdagsgruppe 1 og 2 er forbeholdt de yngre elevene, men det kan gjøres unntak hvis noen eldre elever ikke har mulighet å gå på mandag 2 som er for de eldre elevene.

Trykk her for påmelding