Alle barnehager er på gult nivå

Smittetrykket har gått ned i Lørenskog de siste ukene. Derfor har kommuneoverlegen vedtatt at barnehager er tilbake på gult nivå. Vi understreker at dersom smittesituasjon igjen endrer seg, kan tiltaksnivå også raskt endre seg.

Barnehagene vil som tidligere på gult nivå oppfordre til at foreldre oppgir ønsket tid for levering og henting. Dette gjøres for å ivareta godt smittevern, og legge til rette for god og trygg organisering av barnehagen.

Mat i barnehagene
Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger.

Digital åpen dag i kommunale barnehager
De siste par årene har de kommmunale barnehagene i Lørenskog hatt en felles åpen dag i februar. På grunn av smittesituasjonen rundt korona, så er dessverre ikke dette mulig i år. Vi ønsker likevel å tilby et alternativ og har derfor satt opp teamsmøter for de ulike barnehagene. Les mer om digital åpen dag.

Om Kurland barnehage

Kurland barnehage er en 5 avdelings barnehage beliggende naturnært på Kurland. Vårt uteområde er stort og variert, og gir barna gode erfaringer og utfordringer. I tillegg har vi kort vei til skogen, som vi bruker mye i hverdagen.

 

Vi har to avdelinger for barn i alderen 1-3 år, og 3 avdelinger for barn i alderen 3-6. Som i alle Lørenskogs kommunale barnehager har vi egen styrer på huset, og i tillegg har vi assisterende styrer i 20% stilling. Vi har pedagoger i alle pedagogstillinger, og så godt som alle assistentene våre har barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning.

Nyttige lenker