SU representanter

SU representanter
Rolle Navn
Politiker Elisabeth Tanev (V)
Politiker (vara) Nils Gustav Roland (MDG)