Skolens historie

Luhr skole er en barneskole på Ødegården i Lørenskog kommune. Skolen har omtrent 450 elever fordelt på tre paralleller per 1. – 7. trinn.

Byggingen av den nye skolen startet i 2016 og stod klart til innflytting 1. mars 2017. Skolen er utstyrt med samlingssal og auditorium.

(kilde: wikipedia.no)