Luhr skole åpnet 1.mars 2017

Åpning av Luhr skole Torstein Davidsen (RB)

Etter mange års planlegging er endelig Luhr skole ferdig

Det har i mange år vært snakk om at det skulle bygges en skole på Ødegården i Lørenskog.
Skolen fikk navnet Luhr, og byggingen startet i 2016.
1.mars 2017 flytter vi inn i det nye bygget, og vi er svært fornøyde med lokalene. Det er store og lyse rom med fleksible løsninger. Skolen har i tillegg samlingssal og auditorium, og uteområdene innbyr til lek og fysisk utfoldelse.