Om MAI-senteret

Et lavterskeltilbud for kommunens innbyggere med psykiske helseutfordringer.

MAI-senteret er et åpent aktivitetssenter med fokus på aktivitet, kreativitet, kosthold og mestring for mennesker med psykiske helseutfordringer  Et lavterskeltilbud der innbyggere kan delta i ulike aktiviteter og møte andre, hvor det skal oppleves trygt, forutsigbart og fleksibelt. Det legges vekt på variasjon, der fysisk aktivitet, sunt kosthold, kunst og kultur har stor plass. 

Vi har forskjellige aktiviteter du kan være med på. Vi er spesielt glad i å komme oss ut av huset på tur, og vi liker å gjøre ting vi ikke kan og teste våre egne grenser.  

Senteret arrangerer mange forskjellige aktiviteter. Det legges stor vekt på å skape et trygt miljø. Vi ønsker å inspirere personer som sliter med psykiske helseplager til å utvikle de ressursene de har.