Barnehagenes åpningstid videreføres ut juli måned

Dagens åpningstid fra kl. 0800 til kl. 15.30 videreføres ut juli måned 2020. Redusert åpningstid er nødvendig for å kunne ivareta et godt smittevern. Tilbudet til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner videreføres uendret. Alle barn må ta med seg matpakke og drikke til alle måltider.

Informasjon om foreldrebetaling.

Rasta barnehage er en syv avdelings barnehage med plass til 111 barn i alderen 0 – 6 år. Vi har 26 ansatte på jobb hver dag.

 

Tre avdelinger er småbarnsavdelinger, med fire ansatte på hver og 13 barn i alderen 0 – 3 år. Fire avdelinger er storbarnsavdelinger, med tre til fire ansatte på hver, og 18 barn i alderen 2 – 6 år.

 

Rasta barnehage har en åpen løsning, det vil si at barna på de fire store avdelingene får gå fritt mellom avdelingene i frileken. Hver av de store avdelingene har hver sin faste aktiviteter. Småbarna har et ordinært tilbud, med vanlige avdelinger.

 

Rasta barnehage er en tur- og naturbarnehage, og er aktive brukere av skogen i nærmiljøet. Vi er på tur hele året, sommer som vinter. I denne forbindelse deler vi barna inn i aldersdelte grupper tre ganger i uken. Hver gruppe har sin egen pedagogiske plan de følger, tilpasset barnas alder. Det er lagt opp til en naturlig progresjon fra gruppe til gruppe, slik at aktivitetene til enhver tid skal passe barnas alder, og gi barna noe å vokse på.

Nyttige lenker