Rasta barnehage er en syv avdelings barnehage med plass til 114 barn i alderen 0 – 6 år. Vi har 26-27 ansatte på jobb hver dag. 

 

Tre avdelinger er småbarnsavdelinger, med fire til fem ansatte på hver og 14 barn i alderen 0 – 3 år. Fire avdelinger er storbarnsavdelinger, med tre ansatte på hver, og 18 barn i alderen 2 – 6 år. 

 

Rasta barnehage har en åpen løsning, det vil si at barna på de fire store avdelingene får gå fritt mellom avdelingene i frileken. Hver av de store avdelingene har hver sine faste aktiviteter. Småbarna har et ordinært tilbud, med vanlige avdelinger. 

  

Rasta barnehage er en tur- og naturbarnehage, og er aktive brukere av skogen i nærmiljøet. Vi er på tur hele året, sommer som vinter. I denne forbindelse deler vi barna inn i aldersdelte grupper tre ganger i uken. Hver gruppe har sin egen pedagogiske plan de følger, tilpasset barnas alder. Det er lagt opp til en naturlig progresjon fra gruppe til gruppe, slik at aktivitetene til enhver tid skal passe barnas alder, og gi barna noe å vokse på. 

 

Ettersom vi er en naturbarnehage er det viktig for oss å gi barna gode opplevelser gjennom turer, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er av stor betydning at barna har gode forutsetninger, og at de har med seg hjemmefra det de trenger av klær og utstyr i barnehagen.