Hei, hva kan vi hjelpe deg med?

Rasta barnehage er en syv-avdelings barnehage med plass til 114 barn i alderen 1-6 år. Vi har 26 årsverk, i henhold til bemanningsnormen. Vi har tre småbarnsavdelinger med 14 barn fra 1-3 år, og fire storbarnsavdelinger med 18 barn fra 3-6 år. 

Rasta barnehage er en turbarnehage, og er aktive brukere av skogen i nærmiljøet. 

Vi er på tur hele året, sommer som vinter, og i denne forbindelse deler vi barna inn i aldersdelte grupper tre ganger i uken. Hver gruppe har sin egen pedagogiske plan de følger som er tilpasset barnas alder. Det er lagt opp til en naturlig progresjon fra gruppe til gruppe, slik at aktivitetene til enhver tid skal passe barnas alder og gi barna noe å vokse på. 

Planleggingsdager