Alle barnehager er på rødt nivå til 3. februar

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. På grunn av fortsatt høye smittetall i Lørenskog er barnehagene fremdeles på rødt nivå frem til 3. februar

Les mer om rødt nivå

Mat i barnehagene
Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre.
Les mer om mat i barnehagene.

Rasta barnehage er en syv avdelings barnehage med plass til 111 barn i alderen 0 – 6 år. Vi har 26 ansatte på jobb hver dag.

 

Tre avdelinger er småbarnsavdelinger, med fire ansatte på hver og 13 barn i alderen 0 – 3 år. Fire avdelinger er storbarnsavdelinger, med tre til fire ansatte på hver, og 18 barn i alderen 2 – 6 år.

 

Rasta barnehage har en åpen løsning, det vil si at barna på de fire store avdelingene får gå fritt mellom avdelingene i frileken. Hver av de store avdelingene har hver sin faste aktiviteter. Småbarna har et ordinært tilbud, med vanlige avdelinger.

 

Rasta barnehage er en tur- og naturbarnehage, og er aktive brukere av skogen i nærmiljøet. Vi er på tur hele året, sommer som vinter. I denne forbindelse deler vi barna inn i aldersdelte grupper tre ganger i uken. Hver gruppe har sin egen pedagogiske plan de følger, tilpasset barnas alder. Det er lagt opp til en naturlig progresjon fra gruppe til gruppe, slik at aktivitetene til enhver tid skal passe barnas alder, og gi barna noe å vokse på.

Nyttige lenker