Velkommen til et nytt skoleår!

Første skoledag er 15. august 2023.

Colourbox.com

Alle nye elever på 2.-7.trinn møter opp ved hovedinngangen kl.8.15.  Her vil de bli tatt imot av sin kontaktlærer og sosiallærer. 

Alle elever på 2.-7.trinn starter kl.8.30 og slutter 12.30.  Oppmøte ved sine respektive klasserom.   

1.trinn møter opp i øvre skolegård til ulike tidspunkt:

Blå og grønn gruppe kl.9.30 - 11.00

Gul og lilla gruppe kl.10.00 - 11.30

Vi gleder oss til å møte nye og gamle elever!!