Steinerud barnehage ligger på Skårerødegården ovenfor Luhr skole og åpnet høsten 2022.

 

Her er det plass til 144 barn, hvorav 48 små barn og 96 store barn.

 

Barnehagen har adkomst fra Ødegårdsveien og den ligger litt for seg selv i et grøntområde.