Mat i barnehage

Vallerud barnehage har utviklet en egen kostholdsplan, knyttet opp mot Lørenskog kommunes kostholdsplan for Barnehage-SFO- skole