Satsningsområder

Trygg i barnehagen

Bakgrunn for Trygg i barnehagen var kommunens deltakelse i Trygg før 3. Trygg før 3 var et forskningsprosjekt i samarbeid med RBUP og BI for å utvikle og teste effekten av en modell for å heve samspillskvaliteten på småbarnsavdelinger. Forskningen viste at Trygg før 3 førte til at kvaliteten ble bedre i løpet av barnehageåret, og allerede høy samspillskvalitet ble opprettholdt.

Trygg i barnehagen handler om økt kompetanse hos ansatte om hvilken betydning gode relasjoner mellom ansatte og barn har for barnas utvikling og læring. Satsingen er et samarbeid med Pedagogisk Psykologisk Kontor som bidrar med god og bred faglig kompetanse.

I arbeidet med Trygg i barnehagen får personalet felles kompetanseheving og de blir observert for å vurdere kvalitet på samspill i daglige situasjoner. Det blir i etterkant av observasjonene gitt tilbakemelding og veiledning til personalet. Kvalitetsmålet heter Classroom Assessment Scoring System (CLASS) og gjennomføres av utdannende og sertifiserte pedagoger som er ansatt i kommunen.

Trygg i barnehagen er en viktig komponent for å oppnå kommunens mål om at alle barnehager skal være høykvalitetsbarnehager.