Ferie og fridager skoleåret 2023/2024

Lørenskog voksenopplæring tar utgangspunkt i ferie og fridagene i Lørenskog kommune, men det kan være noen avvik. Deltakere i introduksjonsprogrammet har egen plan for fri og feriedager.

Ferie og fridager - Lørenskog voksenopplæring 2023 / 2024

Ferie og fridager - Lørenskog voksenopplæring 2023 / 2024
Måned Ferie og fridager Planleggingsdager
August Skolestart 15. august
September Fri valgdagen, 11. september
Oktober Høstferie uke 40
Desember Siste skoledag 15. desember
Januar Skolestart 3. januar 2. januar
Februar Vinterferie uke 8
Mars Påskeferie uke 13
April Skolestart 3. april
Mai 01., 09., 10., 17., og 20. mai
Juni Siste skoledag 21. juni