Ferie og fridager skoleåret 22/23

Lørenskog voksenopplæring tar utgangspunkt i ferie og fridagene i Lørenskog kommune, men det kan være noen avvik. Deltakere i introduksjonsprogrammet har egen plan for fri og feriedager.

Skolerute for skoleåret 2022/2023