Ferie og fridager høsten 2021

Lørenskog voksenopplæring tar utgangspunkt i ferie og fridagene i Lørenskog kommune, men det kan være noen avvik. Deltakere i introduksjonsprogrammet har egen plan for fri og feriedager.

Måned

Elevenes ferie og fridager

Plandager

Juli

Sommerferie

 

 

August

Skolestart 17.8

 

12.8, 13.8 og 16.8

September

 

 

 

Oktober

Høstferie uke 40

 

 

November

 

 

 

Desember

Siste skoledag 22.12

 

 

Januar

Skolestart 4.1

 

3.1

 

Høstaktivitetsdag: 30.9. i Rådhusparken