Prøver

Norskprøver


Pris for skriftlig og muntlig prøve er kr. 1113,- pr. prøve.

 

Samfunnskunnskap- og statsborgerskapsprøver
 

Pris for samfunnskunnskap og statsborgerskapsprøven er kr. 1045,-.