Prøver

Norskprøver

Pris for skriftlig og muntlig prøve er kr. 1113,- pr. prøve.

Samfunnskunnskap- og statsborgerskapsprøver

Pris for samfunnskunnskap og statsborgerskapsprøven er kr. 1045,-.