Samfunnskunnskapsprøve

Lørenskog voksenopplæring tilbyr prøve i samfunnskunnskap.

Hvem må ta samfunnskunnskapsprøven?

Hvis du har du fått en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve.

Hvem kan velge å ta samfunnskunnskapsprøven?

Hvis du har bare plikt eller bare rett til opplæring, kan du ta prøven. Det kan også du som fikk en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013. Hvis du er i Norge etter EØS-reglementet, kan du ta prøven. Hvis du er asylsøker, kan du også ta prøven.

Elever på balkongen i Stortinget - Klikk for stort bilde Lørenskog voksenopplæring

Når kan jeg ta samfunnskunnskapsprøven?

Du kan ta prøven i samfunnskunnskap hele året. Du avtaler prøvedato med opplæringsstedet ditt. Frist for påmelding er en uke før prøven avholdes. 

Hva koster samfunnskunnskapsprøven?

Prøven vil koste kr. 1045 per 1.8.2023.  Du kan få en gratis prøve én gang, hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det kan du også hvis du kun har rett til opplæring. Du må betale for prøven, hvis du ikke har rett til gratis opplæring.

Hvis du vil gå opp til prøve på nytt, må du også betale prøveavgift. Da har du selv ansvaret for å melde deg opp til avsluttende prøve.
 
Mer informasjon finner du her

Hva skal du lære? Se her.