Skjemaer for foresatte

Skjemaer for alle klassetrinn

Søknad om permisjon fra opplæring (elektronisk skjema)

Søknad om permisjon fra opplæring (papirskjema)

Avtale om medisinering av barn i grunnskole og SFO

Samtykke til overlevering av opplysninger om barn / elev mellom barnehager og skoler

Personlige opplysninger om eleven ved skolestart

Reservasjon mot utdeling av jodtabletter ved en atomhendelse

Skjemaer for ungdomsskolen

Søknad om fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål

Søknad om fritak fra vurdering med karakterer