SU representanter

SU representanter

SU representanter
Rolle Navn
Politiker Ole Jørgen Danbolt (H)
Politiker (vara) Atya Choudhary (Ap)
Foresatt Ane Torper
Foresatt Kristin Klokkervold