Alle barnehager er på gult nivå

Barnehager i Lørenskog er på gult nivå

Barnehagene vil som tidligere på gult nivå oppfordre til at foreldre oppgir ønsket tid for levering og henting. Dette gjøres for å ivareta godt smittevern, og legge til rette for god og trygg organisering av barnehagen.

Mat i barnehagene
Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger.

Framtia barnehage er en kommunal barnehage i Lørenskog og som åpnet  1. mars 2017.

 

Vi har et flott og moderne bygg som ligger fint til i den nye Stasjonsbyen i Lørenskog.  Vi gir et heldagstilbud til 105 barn, som er fordelt på 6 avdelinger. Blinken og Sprinten har barn i alderen 1– 3 år, og Oppløpet, Toppformen, Unnarennet og Skrensen har barn  i alderen 3—6 år.

 

Samspill, relasjoner og trygghet er grunnpilarer i våre møter med barn og foresatte i vår barnehage. Trivsel er avgjørende for barns læring og utvikling. Det å bli sett, lyttet til og møtt av varme og engasjerte voksne er livsviktig for barns livsmestring.