Endring av åpningstid til 8.30 – 15.00

Det er gjort ytterligere skjerpinger på rødt nivå som fører til enda større utfordringer for å få til en forsvarlig drift, ivaretakelse av barns beste og ivaretakelse av de ansatte.

Dette medfører at kommunen dessverre må redusere åpningstiden med en time. Ny åpningstid blir fra kl. 8.30 – 15.00. Den nye åpningstiden blir gjeldene fra onsdag 14.04.21 og så lenge barnehagene driftes på rødt tiltaksnivå.

Du kan lese mer om bakgrunnen for endringene her. 

Framtia barnehage er en kommunal barnehage i Lørenskog og som åpnet  1. mars 2017.

 

Vi har et flott og moderne bygg som ligger fint til i den nye Stasjonsbyen i Lørenskog.  Vi gir et heldagstilbud til 105 barn, som er fordelt på 6 avdelinger. Blinken og Sprinten har barn i alderen 1– 3 år, og Oppløpet, Toppformen, Unnarennet og Skrensen har barn  i alderen 3—6 år.

 

Samspill, relasjoner og trygghet er grunnpilarer i våre møter med barn og foresatte i vår barnehage. Trivsel er avgjørende for barns læring og utvikling. Det å bli sett, lyttet til og møtt av varme og engasjerte voksne er livsviktig for barns livsmestring.