SU representanter

SU representanter
SU representanter
Rolle Navn
Politiker Nicolai Bryhn Dybvad (H)
Politiker (vara) Berit Engell (Ap)
Foresatt Sten Endre Stensen
Foresatt Margrethe Belda Melgaard
Ansatt Anette Blyberg