Hei, hva kan vi hjelpe deg med?

Kjenn barnehage åpnet i 1989. Vi ligger sentralt i Lørenskog sentrum. Vi har barneskole, ungdomsskole og videregående liggende rett ved oss. Vi ligger ikke langt fra rådhusparken og Langvannet.

Det er 96 barn i barnehagen vår i alderen 0-6 år. Det er 96 unike personligheter, som representerer ulike land og kulturer.

Det er 24 ansatte i barnehagen vår. Det er ansatte i ulik alder, av begge kjønn, fra flere ulike land og ulike interesser og kompetanse. 

Vi har god pedagogtetthet, personale med lang erfaring, og høy grad av barne- og ungdomsarbeidere. Vi tar imot lærlinger, studenter og elever fra videregående i praksis hvert år, og har praksisplasser for språk – og arbeidstrening. Dette gir oss i barnehagen en mulighet til å strekke oss litt lenger og utvikle oss sammen med studenter og lærlinger på huset. 

 

Til sammen er vi et godt mangfold!

 

 

Planleggingsdager