Kontakt oss

FAU styret Kjenn skole 2022/2023

FAU styret Kjenn skole 2022/2023
Rolle Navn Trinn Epost
FAU leder Borgny Døhli 9F borgny.dohli@dnb.no
Kasserer Michael Bugjerde 8A mbu1905@gmail.com
Natteravnansvarlig Marthe Lian Skjælaaen 10D lian.marthe@gmail.com
LFAU rep Henrik Rommerud 8B henrik@rommerud.no
LFAU vara Anders Grotterød 8F agrotter@gmail.com
SU/SMU rep1 + leder Borgny Døhli 9F borgny.dohli@dnb.no
SMU rep 2 Jon Christopher Knudsen 9E jon.c.knudsen@gmail.com
SMU rep 3 Anders Grotterød 8F agrotter@gmail.com
SMU vara 1      
SMU vara 2      
SU rep 2 Jon Christopher Knudsen   jon.c.knudsen@gmail.com
SU vara Anders Grotterød   agrotter@gmail.com

FAU-representanter fra klassene 2022/2023

FAU-representanter fra klassene 2022/2023
Trinn FAU Hovedrepresentant FAU Vara
10A Renate Braastad  Sigrid Syrstad
10B Jonas Mjåvatn Ida Heiberg
10C Waqas Zia Chaudhry Mohammad Siddique Akram
10D Marthe Lian Skjælaaen Ramnit Kaur Brar 
10E    
10F Kjerstin Harlaugseter Øystein Sverre Arnevik
9A Wenche Kjos Sayna Enayati
9B Mohammed Onis Yasin Hege Ryen
9C Ilsa Carlsen  
9D Line Lillebuen  
9E Jon Christoffer Knudsen Elise Ødegaard
9F Borgny Døhli Hanne Leknes
8A Michael Bugjerde  Johanna Bodin
8B Henrik Rommerud Thea Skårerhøgda
8C Tuva Grande Unni Sørensen
8D Ruth Sandring  
8E Natalija Greben Linda Bakken Erlingsen
8F Anders Grotterød Christian Thoresen
8G Monica Sjåsæt Marit Bakke Garden-Mongli