Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget består av elever, foreldre, skolens ledelse og ansatte.

Opplæringsloven sier at utvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, elever og foreldre bidrar aktivt for å skapet et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Skolemiljøutvalget har ikke myndighet til å iverksette tiltak, men skal passe på og følge opp at det blir gjort forbedringer.