Helsesykepleier Kjenn skole

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende med fokus på elevenes helse og trivsel. Vi bidrar med råd, veiledning, støttesamtaler, samt henvise til videre undersøkelser og behandling når det er aktuelt. Det samarbeides tett med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i kommunen.  Elevene kan banke på døren/sende forespørsel på teams.  

 
Taushetsplikt  

Helsesykepleier og annet helsepersonell er underlagt helsepersonelloven, og er bundet av taushetsplikt.   

Helsesykepleier på Kjenn: 

Pia K. Eidsheim  
Tlf: 906 84 682 
e-post: piaeid@lorenskog.kommune.no

Treffetid på skolen mandag - fredag med noen unntak. 

Program for skolehelsetjenesten  

8. trinn:   

Helsesamtale på 8.trinn, innebærer veiing og måling, etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Individuelle oppfølgingssamtaler etter ønske og behov.  Undervisningsopplegg «Delbart» fra Politiet ang. bildedeling. 

 
9. trinn:
Undervisning om samliv, seksualitet, prevensjon og kjønnssykdommer. Individuelle samtaler etter behov.  

 
10. trinn:
Vaksinering Boostervaksine (Difteri, kikhoste, stivkrampe og polio). Skolehelsetjenesten gir også tilbud om påfyll av vaksiner som er mangelfull, etter anbefalt vaksinasjonsprogram.   

For mer informasjon om nasjonalt vaksinasjonsprogram, se folkehelseinstituttet:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/ 

Individuelle oppfølgingssamtaler etter ønske og behov.   

 
Annet: 
Helsestasjon for ungdom (HFU) 

Sted: Lørenskog Hus er åpent mandager mellom kl.16.00 - 19.30  
HFU-tlf: 994 77 963 / helung@lorenskog.kommune.no 

 

Rusforebyggende team 

Tilbud til alle under 24 år, og foresatte som er bekymret for ungdommen. Rusforebyggende team tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler, foreldreveiledning samt kartlegging og behandling av psykiske plager. Rusforebyggende team består av: helsesykepleiere, psykiatrisk sykepleier, utekontakt, psykolog og familieterapeut. Samarbeider også med NAV, skole og andre instanser etter behov. 

Kontakt til teamet gjøres via telefon til Helsestasjon for ungdom: 994 77 963

  

https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom/