GROM

GROM- gode relasjoner og godt skolemiljø.

Med ny læreplan, med et sterkere fokus på tverrfaglige tema og nye perspektiver på mobbing, startet vi et samarbeid med psykologer tilknyttet forebyggende helsetjeneste i kommunen.

Prosjektet er forankret i teori og forskning om læringsmiljø, helsefremmende skoler, relasjonskompetanse og mobbeforebygging.

Formålet med prosjektet er å fremme livsmestring, og å skape et trygt læringsmiljø for alle elever gjennom styrket relasjonskompetanse hos de ansatte i skolen.