Kommuneplanen er Lørenskogs viktigste plan

 

Kommuneplanen styrer all utvikling i kommunen og setter mål for hvordan Lørenskogsamfunnet skal utvikles. Den gjelder hele Lørenskog og gjelder derfor alle som bor, jobber eller lever i kommunen. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Nå jobber vi med å fornye arealdelen. Det handler om hvordan vi bør bruke arealene i kommunen best mulig. 

Forslag til ny arealdel har vært på høring. Vi jobber nå med å vurdere alle høringsinnspill og bearbeide planen slik at Kommunestyret kan sluttbehandle ny arealdel i februar/ mars 2023. 

Her finner du forslaget som var på høring.

Her finner du Kommunestyrets vedtak og saksdokumenter.

 

DETTE JOBBER VI MED NÅ

Vi vurderer høringsinnspill og bearbeider arealdelen

Vi jobber med å fornye arealdelen. Det handler om hvordan vi bør bruke arealene i kommunen best mulig. 

Forslag til ny arealdel var på høring til 13. november og vi har fått nesten 300 høringsinnspill. Nå vurderer vi alle høringsinnspill og bearbeider planen. 

Etter at alle høringsinnspill er vurdert, lager vi forslag til en endelig arealdel som kommunestyret skal behandle i mars 2023.

 

Les mer   

Siste nytt

  • 28.11.2022 Takk for høringsinnspill
    Vi har fått nesten 300 høringsinnspill fra ungdom, innbyggere, offentlige myndigheter, organisasjonslivet og næringsaktører. Det er flott at så...
  • 28.10.2022 Dialog med næringsliv og bolignæring
    Lørenskog kommune har hatt møter med næringsliv, utbyggere og eiendomsutviklere om forslag til ny arealdel. Over 70 personer fra små og store...
  • 19.10.2022 Stort engasjement på innbyggermøte
    Tirsdag 18. oktober var det innbyggermøte om kommuneplanens arealdel. Over 100 innbyggere var med på møtet i Storstua. Mange deltok også digitalt.