Arealdel er på høring

Nå er forslag til kommuneplanens arealdel på høring

 

Kommunestyret har lagt ut forslag til ny arealdel på høring og offentlig ettersyn. 

 

Her kan du lese forslaget som er på høring.

Her finner du bakgrunnsdokumenter og informasjon fra den politiske behandlingen.

Slik kan du medvirke og si din mening.

 

Høringsfrist er 13. november.

DETTE JOBBER VI MED NÅ

Forslag til kommuneplanens arealdel er på høring

Vi jobber med å fornye arealdelen. Det handler om hvordan vi bør bruke arealene i kommunen best mulig. 

Kommunestyret har lagt ut forslag til ny arealdel på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at alle kan si hva de mener om forslaget. Høringsfristen er 13. november.

Etter at alle høringsinnspill er vurdert, lager vi forslag til en endelig arealdel som kommunestyret skal behandle tidlig i 2023.

 

Les mer   

Siste nytt