Kommuneplanen er Lørenskogs viktigste plan

 

Kommuneplanen styrer all utvikling i kommunen og setter mål for hvordan Lørenskogsamfunnet skal utvikles. Den gjelder hele Lørenskog og gjelder derfor alle som bor, jobber eller lever i kommunen. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

DETTE JOBBER VI MED NÅ

Kommunestyret har vedtatt ny arealdel

 

Kommunestyret vedtok ny arealdel 15. mars 2023. 

Den nye arealdelen trer i kraft umiddelbart. Det betyr at behandling av byggesaker, reguleringsplaner og arealforvaltning skjer etter det som står i ny arealdel.

Her finner du kommunestyrets vedtak og saksdokumenter.

 

 

 

Siste nytt