Kommuneplanen er Lørenskogs viktigste plan

 

Kommuneplanen styrer all planlegging i kommunen og setter mål for hvordan Lørenskogsamfunnet skal utvikles. Den gjelder hele Lørenskog og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Nå jobber vi med å fornye arealdelen. Det handler om hvordan vi bør bruke arealene i kommunen best mulig. 

Forslag til planprogram var på høring til 22. oktober 2021. Nå skal alle høringsinnspill vurderes. I desember 2021 skal kommunestyret vedta planprogram for kommuneplanens arealdel. 

Her kan du se framdriftsplan for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

 

DETTE JOBBER VI MED NÅ

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Vi har begynt arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Akkurat nå er forslag til planprogram på høring.

Det er kommunestyret som skal vedta ny arealdel, og innbyggere og andre blir involvert i arbeidet.

Arbeidet med revisjon av arealdelen vil pågå frem til desember 2022. 

Les mer   

Siste nytt