Kommuneplanen er Lørenskogs viktigste plan

 

Kommuneplanen styrer all planlegging i kommunen og setter mål for hvordan Lørenskogsamfunnet skal utvikles. Den gjelder hele Lørenskog og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Nå jobber vi med å fornye arealdelen. Det handler om hvordan vi bør bruke arealene i kommunen best mulig. 

Kommunestyret fastsatte planprogram for revisjon av arealdelen i Kommunestyremøtet 15. desember 2021. 

Her kan du lese saksframlegg for planprogram og her kan du se opptak av kommunestyrets behandling.

Her kan du se framdriftsplan for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

 

DETTE JOBBER VI MED NÅ

Planprogram er fastsatt - nå jobber vi med forslag til ny arealdel

Vi har begynt arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. 

Kommunestyret har fastsatt planprogram og vi jobber nå med å vurdere behov for og utforme endringer. Forslag til ny arealdel blir lagt fram for kommunestyret i september og lagt ut på høring. Det er kommunestyret som skal vedta ny arealdel, og innbyggere og andre blir involvert i arbeidet.

Arbeidet med revisjon av arealdelen vil pågå frem til nyåret 2023. 

Les mer   

Siste nytt