Siste nytt
Oversikt over framdriftsplan

Framdrift for kommuneplanens arealdel er justert med ca 2 måneder. 

På vegne av Lørenskog kommune har Asplan Viak utarbeidet en mulighetsstudie som undersøker hvordan Ahus-området kan utvikles i fremtiden. Mulighetsstudien er en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel, og inneholder anbefalinger for hvordan arealdelen kan legge grunnlaget for en god stedsutvikling i området. 

Ordfører åpner møte

 

Rett næring på rett plass. Hvordan kan lokalisering av næring bidra til ønsket stedsutvikling i Lørenskog? 

Dette var tema på møte med næringslivet torsdag 3. mars. Mer enn 30 engasjerte representanter fra næringslivet i Lørenskog deltok på møtet i Lørenskog hus. 

Deltakere på innbyggermøte

Hvorfor trives du i nabolaget ditt, og hva er viktig for å skape gode nabolag? Det var tema på innbyggermøtet onsdag 2. mars. Over 70 engasjerte innbyggere deltok i Storstua og i tillegg deltok 100 innbyggere digitalt. 

Forskning og handel

 

Vi ønsker næringslivet i Lørenskog velkommen til  dialogmøte

Torsdag 3. mars kl 14-16 i Vasshjulet, Lørenskog hus. 

Mennesker i forskjellig alder som koser seg i nærmiljøet

Hvorfor trives du i nabolaget ditt og hva er viktig for å skape gode nabolag?

Bli med på innbyggermøte onsdag 2. mars kl 18-20!

 

Forslag til ny arealdel er under arbeid. Det blir lagt ut på høring når det er klart, men du kan også gi innspill nå underveis i arbeidet. 

Hvordan kan kommune og bolignæring sammen sikre bokvalitet og boligmangfold i Lørenskog?

 

Kommunestyret fastsatte planprogram for arbeidet med kommuneplanens arealdel i kommunestyremøtet 15. desember 2021.

Det kom over 50 høringsinnspill fra innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og offentlige aktører til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og høring av forslag til planprogram.