Siste nytt
Tre mennesker snakker sammen og sier hva de mener

Vi har fått nesten 300 høringsinnspill fra ungdom, innbyggere, offentlige myndigheter, organisasjonslivet og næringsaktører. Det er flott at så mange har engasjert seg og gitt tilbakemelding på forslag til ny arealdel!

 

Lørenskog kommune har hatt møter med næringsliv, utbyggere og eiendomsutviklere om forslag til ny arealdel. Over 70 personer fra små og store virksomheter har deltatt på møtene.

 

Tirsdag 18. oktober var det innbyggermøte om kommuneplanens arealdel. Over 100 innbyggere var med på møtet i Storstua. Mange deltok også digitalt.  

Deltakere på innbyggermøte

På innbyggermøtet forteller vi om forslaget og du får mulighet til å stille spørsmål. Du kan også snakke med folkevalgte fra alle partier i kommunestyret.

 

Skjermdump av deler av inviatsjon til møte med næringsliv

Torsdag 20. oktober kl 13-15 er det møte for næringslivet i Lørenskog om forslag til kommuneplanens arealdel. Møtet er i Vasshjulet, Lørenskog hus. 

 

Skjermdump av heading på invitasjon ti lmøte med bolignæring

Tirsdag 25. oktober er eiendomsutviklere og utbyggere invitert til møte om kommuneplanens arealdel. 

 

KArt som viser arealformål

Forslag til ny arealdel er nå på høring og offentlig ettersyn fram til 13. november 2022. Det betyr at alle kan gi tilbakemelding om hva de er fornøyd med i planforslaget og hva de vil foreslå å endre. 

Plankart og forside plandokumenter

 

Kommuneplanens arealdel skal fornyes. Kommunestyret skal behandle forslaget 21. september og det blir deretter lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Oversikt over framdriftsplan

Framdrift for kommuneplanens arealdel er justert med ca 2 måneder. 

Kartillustrasjon over tenkt kunnskapsring som forbinder Ahus og områder rundt

På vegne av Lørenskog kommune har Asplan Viak utarbeidet en mulighetsstudie som undersøker hvordan Ahus-området kan utvikles i fremtiden. Mulighetsstudien er en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel, og inneholder anbefalinger for hvordan arealdelen kan legge grunnlaget for en god stedsutvikling i området.